.

بهش نگین -
۱۳۸٥/٥/۳٠
بهش نگین

بهش نگین که من چقدر دوستش دارم

برای بردن دلش کوه رو شونم می زارم

بهش نگین دیونه چشاش شدم

مست همه شیطونیاش

عاشـــــــــق خندهاش شدم

اگه بفهمه عاشقم میره و پیداش نمی شه

کی میدونه عاقبت این دل زارم چی میشه

اگه بگم دوستش دارم

قلـــــــــــــبشو پنهمو می کنه

پیش چشای عاشقم رقیبو مهمون می کنه

گفتم شاید ندیدنت از خاطرت دورم کنه

دیدم ندیدنت فقط می تونه که کورم کنه

گفتم که صداتو نشنوم شاید که از یادم بری

دیدم که تو گوشم جزصدات نیستش صدای دیگری

ندیدنت/ نشنیدنت عشقتو از دلم نبرد

فقط دونستم بی تو دل پرپر شدو گم شدو مرد

بعد تو باغ لحضه هام حتی یه غنچه گل نداد

همش می گفتم  با خودم

نکنه بمیرمو اون نیاد

این روزا محتاج تو ام

من نمی گم دلم می گه

فردا اگه مردم نیــــــــــــــــــــا

چه  فایدش توش دارو دیگه .

رهگذر

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]