.

خسته ام -
۱۳۸٥/٦/۳۱
خسته ام

اگر جاده / جاده رفتن رهگذره

اگه مقصد /مقصد توست

پس بگزارید نامردا بدانند

دیگه اون پا ها پا نیست

دیگه پایی نمونده

که با رفتنش بگه هنوز زندست

خسته ام

خوابم می اید

میخواهم بخوابم

میخواهم بخوابم ولی میترسم

میتسرسم وقتی از خواب بیدار شدم تو نباشی

یا نه تو باشی من بیدار نشوم

برایم لالایی بگو

می خواهم با صدا و نفس تو بخوابم

به خدا اگر بدانم مردگانم خواب مییبنن

میمیرم

چون نمی خوام بی تو توی رویاهام بگم

که هنوزم دوستت دارم

رهگذر

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]